Vad jag såg, gjorde och tänkte under några månader i Cleveland, Ohio, USA

Tord Ericsson har tidigare skrivit tre böcker om svenska invandrares liv i Minnesota från början på 1850-talet. Studiebesök och forskning i dagböcker, protokoll och handlingar samt kontakter med efterlevande ligger som grund för dessa böcker.

I den här boken, UTSIKT FRÅN 1961, berättar han om sina egna upplevelser när han, under några månader, deltog i ett internationellt program i Cleveland, Ohio. Det var då 100 år sedan the Civil War började, det stora inbördeskriget 1861–65, efter vilket slaveriet upphörde.

”We are still fighting the civil war” är ett tema i boken. Men den tar också upp annat, till exempel Kubakrisen, japanernas situation i USA efter Pearl Harbor och en palestiniers skildring av hemlöshet.

Tord Ericssons arbete bland barn i Cleveland finns givetvis också skildrat i denna bok, som avslutas med en fransmans reflektioner om Amerika.

© Tord Ericsson (tordamta@swipnet.se), 2013

Mjukband 158×230 mm. Antal sidor: 80 sidor. Färg och sv/v

ISBN 978-91-637-2700-9   Pris: 100 kr + ev. porto