nabon_nicholas_tord_ericsson

En bok om Nicholas Swenson och hans familj från Yngsjö i Skåne som emigrerade till Scandia i Minnesota 1861 och blev Andrew Petersons närmaste granne.

Berättelsen om skåningen Nicholas Swenson och hans familj, om livet i Yngsjö och emigrationen till Nordamerika år 1861. Där blev de närmaste grannar till Andrew Peterson i Scandia, Carver County i Minnesota, mannen vars dagboksanteckningar varit så betydelsefulla för Vilhelm Mobergs utvandrarromaner.

Hårt arbete mötte dem. Det hade man räknat med – men inte de två krigen. I inbördeskriget 1861–65 deltog många skandinaviska invandrare, och bland dem Nicholas’ femtonårige son Hans. Indianupproret, the Dakota Uprising sommaren 1862, pågick helt nära bosättarna i Carver County och gav upphov till skräck, flykt och mångas död.

Nicholas Swenson är huvudpersonen i boken, men du får också möta många andra människor och deras livsöden i Mellanvästern i Nordamerika.

Den här boken kan tidsmässigt ses som en fortsättning på Mark, människor och möten (utgiven 2008), men den kan även läsas separat.

Boken är också utgiven på engelska. Nicholas, the Neighbor

Format: 158 x 230 mm    Antal sidor: 102      Bilder: Färg och sv/v.

ISBN 978-91-633-5164-8    Pris: 140 kr + ev. porto