ord_som_berattar_tord_ericsson

Tord Ericssons tredje bok om invandrare i södra Minnesota koncentrerar sig på tre olika platser i Carver County.

Lättläst och levande berättar han om hur nybyggarna under 1850-talet ”settlade” och blev goda och ansvarstagande medborgare i det nya samhället.

Gamla församlingsprotokoll och minnesböcker vittnar om hur kyrkan, med dess olika trosriktningar, utgjorde en viktig grund för social gemenskap bland de nya amerikanerna. Människorna levde i relativt små enheter och med en nära gemenskap. Boken beskriver hur de hjälpte varandra, hur de löste konflikter och fattade beslut.
Stora förändringar – och förödande krig – ägde rum, såväl i Förenta Staterna som i övriga världen under de cirka 70 år boken behandlar. Hur det påverkade de små enheternas liv och arbete, beslut och engagemang får vi väl beskrivet i denna bok.

Bokens illustrationer, gamla fotografier och dokument, har författaren tillsammans med andra medlemmar i Andrew Petersonsällskapet vaskat fram under sina efterforskningar. Boken innehåller även nytagna bilder, fotograferade under sällskapets studieresa hösten 2010.

Format: 158 x 230 mm.      Antal sidor: 98.     Bilder: Färg och sv/v.
ISBN  978-91-633-9580-2          Pris: 150 kr + ev. porto