• Turistbroschyr för Ydre kommun: Reportage, foto, formgivning
  • År: 2017