• Järnvägen 150 år - 1856-2006 Grafisk form, illustration
  • Kund Informationsförlaget